Η Πελοπόννησος, έχοντας Μεσογειακό Κλίμα, άφθονες πρώτες ύλες και δυνατότητα χρήσης ηλιακής – αιολικής ενέργειας & του πλούτου του εδάφους της, διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να αναπτύξει τον Τομέα της Ενέργειας –Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

Τα χαρακτηριστικά αυτά, αποτελούν σημαντικό κίνητρο, προκειμένου να συμμετάσχει κανείς στην Έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» και να παρουσιάσει τις υπηρεσίες που παρέχει σ’ έναν τόπο, που μπορεί να τις δεχθεί και να τις αξιοποιήσει στο έπακρο.

ΤΟΜΕΙΣ

Ανεμογεννήτριες, Φωτοβολταϊκά, Βιοκλιματιστικά Κτίρια,

Συστήματα Αφαλάτωσης, Ανακύκλωση, Διαχείριση Αποβλήτων,

Φυσικό Αέριο, Βιοκαύσιμα, Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας